O FIRMIE

Nazywam się Agnieszka Wieczorek i jestem absolwentką Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (wcześniej Akademii Ekonomicznej).

Od kilkunastu lat doradzam przedsiębiorcom w dziedzinie ochrony środowiska, zarówno w bieżącym wypełnianiu obowiązków prawnych, jak i w trakcie procesu inwestycyjnego.

Specjalizuję się w dziedzinie odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) oraz sprawozdawczości środowiskowej (opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczość odpadowa, opłata produktowa, raporty PRTR, raporty Kobize itp.).

Uważam, że know-how skutecznego doradztwa to połączenie doświadczenia z otwartością na zdobywanie i pogłębianie wiedzy, poparte skutecznością w pozyskiwaniu potrzebnych informacji, komunikatywnością, a przede wszystkim terminowością i rzetelnością w relacjach z klientami.

Lubię wyzwania i chętnie korzystam z możliwości poznania nowych osób, nowych firm i nowych technologii, co nie umniejsza mojej sympatii i szacunku w stosunku do osób i firm z którymi współpracuję od wielu lat.

Zapraszam do współpracy!