Doradztwo i outsourcing środowiskowy

Dla przedsiębiorstw potrzebujących bieżącego wsparcia eksperckiego w zakresie ochrony środowiska świadczę usługi polegające na fachowym doradztwie oraz przejęciu części obowiązków środowiskowych, w tym związanych z nadzorowaniem aktualności przepisów prawa, przestrzeganiem warunków określonych w posiadanych przez przedsiębiorstwo decyzjach administracyjnych, w tym w:

  • pozwoleniu zintegrowanym,
  • pozwoleniach na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
  • pozwoleniach na wytwarzanie odpadów,
  • zezwoleniach na przetwarzanie, transport lub zbieranie odpadów,
  • pozwoleniach wodnoprawnych,

oraz terminowym i prawidłowym wypełnianiu wymaganej sprawozdawczości.

Na czym polega outsourcing środowiskowy?

Współpraca w zakresie outsourcingu środowiskowego jest zawsze „szyta na miarę” i poprzedza ją analiza potrzeb zakładu. Zakres współpracy jest każdorazowo uzgadniany i zwykle obejmuje zdalne doradztwo realizowane poprzez kontakty telefoniczne i mailowe, wizyty w zakładzie w ustalonych odstępach czasowych oraz przygotowywanie sprawozdawczości środowiskowej, np. prowadzenie ewidencji odpadów, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej itp.

Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy określa stopień realizacji obowiązków zakładu we wszystkich możliwych aspektach prawa środowiskowego. Wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w zakładzie, określenia zakresu korzystania ze środowiska i obowiązków z niego wynikających, a następnie obiektywnej oceny stopnia ich spełnienia.

Co wynika z audytu?

Efektem audytu jest opracowanie zawierające opis zakładu, opis wymagań prawnych mających zastosowanie do działalności zakładu, ocenę spełnienia tych przepisów w każdym wymienionym aspekcie oraz listę ewentualnych zaleceń i działań koniecznych do wprowadzenia, aby zapewnić przedsiębiorstwu zgodne z prawem funkcjonowanie.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszam do kontaktu!

Wyślij formularz kontaktowy