Szkolenia z zakresu ochrony środowiska

Zdobytą wiedzą i dotychczasowym doświadczeniem zawodowym chętnie podzielę się również  na szkoleniach z zakresu ochrony środowiska. Szkolenia mogą obejmować wybraną tematykę spośród: gospodarowanie odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, system handlu uprawnieniami do emisjami gazów cieplarnianych lub zagadnienia związane z okresową sprawozdawczością środowiskową.

Szkolenia mogą mieć również charakter przekrojowy, przygotowany pod kątem wymagań i obowiązków środowiskowych, jakie powinien realizować dany zakład lub przedsiębiorca w kontekście całości przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Tematykę i zakres szkolenia dostosowuję każdorazowo do potrzeb klienta.

W zakresie oddziaływania akustycznego czy emisji do powietrza współpracuję z doświadczonymi specjalistami z branży.

 

Masz dodatkowe pytania? Zapraszam do kontaktu!

Wyślij formularz kontaktowy